Per a màquines-eina de tall per flama CNC, les mesures raonables de manteniment diàries poden prevenir i reduir de manera efectiva la probabilitat de fallada de les màquines-eines de tall de flama CNC.

En primer lloc, és molt important establir els procediments de treball, els errors i els fitxers de manteniment dels objectes específics de rendiment i processament de cadascun d'ells Màquina de tall per flames CNC. Inclou contingut de manteniment i intervals de manteniment per a dispositius i components funcionals.

En segon lloc, l’aire al taller general conté boira d’oli, pols i fins i tot pols metàl·lic. Una vegada que cauen al circuit imprès o al dispositiu electrònic del sistema de màquina de tall de flama CNC, és fàcil de provocar components. La resistència d’aïllament cau, i fins i tot els components i els circuits impresos estan danyats. Per tant, llevat que sigui necessari per fer els ajustos i les reparacions necessàries, en general no es permet obrir la porta de manera casual, i no es permet obrir la porta durant l'ús.

A més, el voltatge de la xarxa del sistema de màquina de tall de flama CNC s'hauria de controlar de tant en tant. Un cop trobat que es supera la tensió normal de treball, el sistema no funcionarà correctament, i fins i tot els components electrònics interns del sistema CNC es veuran danyats. Per tant, en cas que l'equip no tingués detecció i protecció automàtica, el sistema de distribució hauria de tenir una persona responsable del seguiment i intentar millorar l'estabilitat del sistema de distribució.

Per descomptat, és molt important que la màquina de tall de flama del CNC adopta la funció d’alimentació de corrent continuada i el variador de servidors de eix de corrent continu. Cal treure el raspall del motor de corrent continu per evitar la corrosió de la superfície del commutador a causa de la corrosió química. Danys en el rendiment, resultant en danys a tot el motor. Aquesta és una falta molt greu i propensa.